Heeft u het gevoel dat uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit? Voelt uw kind zich somber, boos, bang of verdrietig? Gaat het op school even minder goed, heeft hij/zij weinig zelfvertrouwen, weinig aansluiting met andere kinderen of moeite met een scheiding? Wordt uw kind gepest, heeft het last van hooggevoeligheid, piekert het veel of slaapt het slecht? 

Als kindercoach leer ik kinderen hun kracht te vinden en die te gebruiken. Ik geloof dat ieder kind een kracht bezit die soms groter is dan dat het kind weet.

Tijdens het coachingstraject gaan we op zoek naar de krachten en kwaliteiten van het kind en leer ik hem/haar hoe deze ingezet kunnen worden wanneer hij/zij zich in een lastige situatie bevindt. 

Ik zie mijn rol als kindercoach als een handreiking. Kinderen zijn intelligente wezens die soms even iets meer aandacht nodig hebben om daarna zelfstandig weer verder te kunnen. Samen met uw kind zal ik gesprekken voeren en methodieken toepassen die gericht zijn op uw kind. Ik werk vanuit het principe dat ieder kind het antwoord in zich heeft van datgene waar het mee zit. 

Als kindercoach ga ik naast uw kind staan. Ik vind het belangrijk dat uw kind zich op zijn/haar gemak voelt, daarom probeer ik altijd het kind te volgen zonder dat ik de regie loslaat. Samen met uw kind zal ik werken aan inzicht en bewustzijn. Daarbij reik ik praktische, creatieve handvatten aan, zodat het kind zelfstandig verder kan.

Na een kennismakingsgesprek besluiten we of we met elkaar in zee gaan. Wanneer dit het geval is, vult u een intake formulier in, waarna ik een hulpvraag opstel en ga ik een aantal sessies aan met uw kind. Ik kan van tevoren niet vertellen hoeveel dit er zullen zijn, ik kan wel een inschatting maken en samen met u bepalen hoe lang u wilt dat uw kind bij mij komt. Ter afsluiting van de sessies met uw kind zal ik een laatste gesprek met u hebben waarin ik u vertel wat me is opgevallen, wat we hebben gedaan en zal ik u zonodig adviseren.